ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะฯในตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.)

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก

Read more

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ร่วมกับศูนย์ฝึกการขี่ม้า “เพ็ชรกระจ่าง” โดยคลินิกสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น เตรียมเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังโควิดซา กิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการเด็ก “อาชาบำบัด” พบกัน สิงหาคม 2563 นี้ สอบถามเพิ่มเติม0 3726 2988 (ในวัน/เวลาราชการ) #อาชาบำบัด

Read more