สภากาแฟ

เช้านี้ (17 กันยายน 2562) เวลา 06.30 น. แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นางอรุณี โสตถิวณิชย์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นางสาวศิริลักษณ์ ลวณะสกล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบเครือข่ายฯ
ร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2562 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ
ในจังหวัดสระแก้ว ประเด็นการหารือข้อราชการ เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่
ให้บริการประเมินพลังสุขภาพจิตแก่ผู้มาร่วมประชุม จำนวน 13 ราย ผลการประเมินพลังสุขภาพจิตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 11 ราย
และต่ำกว่าเกณฑ์ 2 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการได้ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้น
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชั้น 4 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว เจ้าภาพกิจกรรมได้แก่ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด
โดยมีนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

สภากาแฟ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *