วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

แผนที่ยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2562  โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

วิสัยทัศน์หน่วยงาน
เป็นองค์กรหลักด้านจิตเวชและเป็นเลิศด้านจิตเวชทางเลือกในเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 6

พันธกิจหน่วยงาน
1. ให้บริการจิตเวชที่มุ่งเน้นในระดับเชี่ยวชาญระดับสูง (Supra Specialist Service: 3S) ที่มีคุณภาพ
2. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศและพัฒนาองค์ความรู้ด้านจิตเวชทางเลือก
3. พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพในด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในที่มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน

1. พัฒนาระบบบริการจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนรุนแรง
2. พัฒนาความเป็นเลิศด้านจิตเวชทางเลือกของประเทศ
3. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายให้ได้ตามมาตรฐานสถานบริการ
4. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการหน่วยงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *