ประกาศ ฉบับที่ 7

ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)
ฉบับที่ 7
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดสระแก้วและในประเทศไทย
พบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
โดยมติคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านสุขภาพจิต
ครั้งที่ 10/2564 ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 มีคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19)
สำหรับบุคลากรและผู้รับบริการดังนี้
1.งดเยี่ยมญาติ
2.ผู้รับบริการที่ไม่สะดวกเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาล สามารถขอรับยาทางไปรษณีย์
หรือสอบถามบริการที่หมายเลข 0 3726 2983
3.ข้อกำหนดในการใช้ประตูเข้า-ออก ประตูด้านหลังOPD ดังนี้
3.1 เฉาะเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการคัดกรอง/วัดไข้ แล้วเท่านั้น ที่สามารถใช้เข้า-ออก ประตูด้านหลังOPD ได้
3.2 เปิดใช้งาน ระหว่าง 09.00-16.00 น. และตรวจสอบการปิดให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง
และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด


ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564
ลงชื่อ แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *