กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)

วันนี้ (25 ธ.ค.61) เวลา 13.30 น.
แพทย์หญิงจุฬาพันธุ์ เหมกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของกรมสุขภาพจิต ภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรในโรงพยาบาล ไม่ยอมรับ และไม่ทนต่อการโกง สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมสุขภาพจิต อีกทั้งยังแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจของหน่วยงาน
อย่างมีธรรมาภิบาลและตามวิสัยทัศน์ของแผนแม่บทด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข
ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560 – 2564) ที่ว่า
“กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *